Wymień działania elementarne na macierzach.

Wyróżnia się szereg działań na kolumnach i wierszach macierzy nazywanych powszechnie operacjami na macierzach.

  • Mnożenie wiersza przez niezerową stałą
  • Odejmowanie od wiersza innego wiersza pomnożonego przez stałą
  • Zamiana wierszy
  • Zamiana kolumn
  • Usuwanie zera z i-tej pozycji przekątnej macierzy
  • Metoda eliminacji Gaussa
  • Metoda eliminacji Gaussa-Jordana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>