Przykładowe pytania na kolokwium z marketingu.

1. Co to jest marketing?
2. 4P, 4C
3. Rozszerzenie 4P i w jakiej kategorii produktu ma ono znaczenie i dlaczego (usługi, ponieważ niematerialne).
4. Orientacje -> marketingowa i rynkowa
5. Otoczenie
6. Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
7. Analiza SWOT
8. maxi mini, mini maxi itd
9. Co to jest segmentacja?
10. Jakie cechy powinien posiadać dobrze wyodrębniony segment?
11. Kryteria segmentacji
12. Co to jest marka?
13. Poziomy produktu
14. Strategie (4 podstawowe)
15. Cykl życia produktu
16. Akceptacja produktów nowych przez nabywców (jakaś krzywa normalna i geesowska (notowałam ze słuchu i nie wiedziałam o czym ona mówi więc to z pewnością jest błędne napisane))
17. Co to jest cena?
18. Sposoby ustalania ceny w przedsiębiorstwie (kosztowa, popytowa, oparta na cenach produktów konkurencyjnych)
19. Strategie: skimmingowa, cen prestiżowych, cen niskich, cen neutralnych.
20. Definicje reklamy
21. Funkcje promocji i reklamy
22. Środki reklamy
23. Tabela PR, str. 327
24. Promocja osobista (do kogo skierowana, etapy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>